חפשו את החברים המתאימים לכם לכל מטרה

הצטרפו חינם

תקנון

תקנון ותנאי השימוש באתר camiki
ברוכים הבאים לאתר Camiki שבכתובת www.camiki.com  (להלן: "האתר"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי "לולי ויאיא" (להלן: "הנהלת האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל פעולה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

1.       הסכמה לתנאי השימוש

א. בעת ההרשמה - אשר מקנה בין היתר את האפשרות להרשם לאתר, לפעול בבלוגים ובדפים האישיים - על המשתמש לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתקנון ותנאי השימוש של האתר". תחילת השימוש באתר, בתכניו - לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

ב. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

ג.  הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

ד. במסגרת האתר מתחייב המשתמש להצהיר:

1)       כי כל הפרטים והנתונים שנמסרו על ידו במסגרת ההרשמה לאתר הנם נכונים ומעודכנים.

2)       כי הנו פועל במסגרת האתר כאדם פרטי במטרה למצוא חברים.

3)       כי לא הורשע בעבר בעבירה פלילית ואינו עומד לדין בימים אלה.

4)       כי ידוע לי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים מהווה פגיעה חמורה באתר ובמשתמשים השונים אשר עושים שימוש באתר. מובהר כי פעילות אסורה זו עלולה להוביל לנקיטת הליכים אזרחיים ופליליים כנגד המשתמש לרבות פיצויים כספיים ועונשים הקבועים בחוק.

ה. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 1. מהות האתר

א. Camiki הנו אתר אינטרנט ייחודי אשר הוקם במטרה לאפשר למשתמשים למצוא חברים. האתר ייחודי בכך שהוא מאפשר למשתמשים למצוא חברים על פי העדפות החיפוש שלהם. במסגרת זו נחשפים המשתמשים לפנים רבים של המשתמשים באופן שמצד אחד שומר על דיסקרטיות ומצד שני מאפשר למשתמשים להכיר אחד את זה השני בצורה מעמיקה יותר ומעניינת יותר. בין השאר האתר מציע למשתמשים להקים בלוגים ודפים אישיים, במסגרתם יכולים המשתמשים להציג חלקים רחבים ומעניינים מאישיותם ומפועלם בחייהם.   

ב. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי אמינות המידע תלויה במשתמשי האתר ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהנתונים לא יהיו מדויקים.

 1. שימוש באתר

א. המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו.

ב. השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

 1. הליך הרישום לאתר  

א. על מנת להנות באופן מלא מתכני האתר מומלץ לבצע הרשמה. על מנת לעשות כן יש פרטי הלקוח באתר לרבות שם ומשתמש וסיסמא. אמצעי תשלום (שדות החובה יסומנו בכוכבית).

ב. לחילופין, ניתן להרשם לאתר באמצעות השארת פרטים בטופס יצירת קשר וצוות האתר יצור קשר תוך שלושה ימי עסקים לטלפון שיימסר על ידי המשתמש. על מנת להשלים את הליך הרישום, יתבקש הגולש למסור את הפרטים המלאים לרבות אמצעי תשלום על מנת להשלים את ההזמנה. אישור ההרשמה יישלח בכפוף לאישור חברת האשראי.

ג.  במידה ויימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת ההרשמה תימסר הודעה מתאימה ללקוחות האתר. במידה וחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש הלקוח ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במידה והלקוח לא יצר קשר בתוך שבעה ימי עבודה, תבוטל ההרשמה.

ד. המחירון המופיע באתר מחייב את המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שנכרת בין הצדדים. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת והמחירים המעודכנים יופיעו ויתעדכנו בעמוד המחירון.

ה. מובהר כי צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש במקרים שבהם יתגלה כי המידע שנמסר על ידו אינו נכון, מעודכן ושלם. מובהר כי במקרים אלו, לא יהא זכאי המשתמש להחזר כספי. כמו כן, מובהר כי סיום ההתקשרות עם המשתמש אינו מהווה מיצוי של כל הזכויות של צוות האתר כנגד המשתמש וצוות האתר יהא רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש.

 1. תנאים לרישום ושימוש באתר

כל אדם פרטי מעל גיל 18, רשאי להירשם, לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א. המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע פעולה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

ב. המשתמש הינו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

ג.  המשתמש מתחייב להמנע ממשלוח הודעות פרסומיות ("דואר זבל") למשתמשי האתר.

ד. המשתמש מתחייב להמנע מפרסום פרטים מזהים אודותיו בפרופיל האישי שלו באתר לרבות כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שמות אתרי אינטרנט וכתובתם.

ה. המשתמש מתחייב כי כל הפרטים שיפורסמו על ידו באתר לרבות בפרופיל האישי שלו יהיו נכונים, מלאים ומעודכנים.

ו. המשתמש מצהיר ומאשר כי צוות האתר לא יהא אחראי לנכונות המידע שיוצג על ידי משתמשים אחרים באתר.

ז. המשתמש מצהיר ומאשר כי צוות האתר לא יהא אחראי לשמירת ההודעות באתר, בין אם מדובר בהודעות אישיות שלו ובין אדם מדובר בהודעות של צד ג'.

ח. המשתמש מתחייב לנהוג בכבוד עם צוות האתר ועם המשתמשים האחרים לרבות בפנייתו אליהם באמצעות האתר ובין אם מחוץ לאתר.

ט. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי צוות האתר מקיים פעילויות ניטור שונות על מנת לוודא שהמשתמשים נוהגים כיאות וכדין בפלטפורמת האתר. מובהר כי במידה ויתגלה לצוות האתר כי המשתמש אינו נוהג על פי הסטנדרטים המקובלים, יהא רשאי צוות האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לרבות הפסקת חברותו של המשתמש ובמקרים קיצוניים אף לנקוט בהליכים משפטיים על מנת לאכוף את זכויותיו.

 1. הפורומים והבלוגים האישיים באתר

באתר יתקיימו פורומים (קבוצות דיון רשמיות) בנושאים שונים וכן בלוגים אישיים.
המשתמשים בפורומים ובבלוגים מתחייבים לפעול על פי תנאי השימוש באתר ובמיוחד על פי התנאים המופיעים בסעיפים 3,4 ו-7. מובהר כי הבלוגים האישיים והפורומים נועדו לצרכי פרטיים ואישיים בלבד. אין לעשות שימוש שאינו פרטי בבלוגים ובפורומים לרבות שימוש לצרכים מסחריים ומסרים פוליטיים ו/או קידום נושאים שאינם קשורים לפעילות האתר ומהותו.  

 1. כללי השימוש באתר

א. המשתמש מצהיר כי יימנע מכל שימוש באמצעי עיקוב אלקטרוניים לרבות שימוש ברובוטים ו/או יישומים שונים המאפשרים סריקה ומעקב אחר משתמשים.

ב. המשתמש לא יהא רשאי להציג את עצמו כשלוח של צוות האתר.

ג.  המשתמש מצהיר כי יימנע מלהעלות תכנים המפרים זכויות קניין רוחני לרבות תמונות, מאמרים, טקסטים וכו'.

ד. המשתמש מצהיר כי יימנע מלנקוט בשפה בוטה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין לרבות חוק איסור לשון הרע.

ה. המשתמש מצהיר כי כל התמונות שיועלו על ידו הנן תמונות מקוריות לגביהן הוא אוחז בכל זכויות היוצרים.

ו. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 1. זמינות האתר

א. האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב כך.

 1. שמירת המידע והשימוש בו

מובהר כי צוות האתר רשאי לאסוף מידע לצורך פרסום. מובהר כי צוות האתר משתף פעולה עם צדדים שלישיים אשר עשויים להציע למשתמשי האתר שירותים ו/או מוצרים אשר רלוונטיים אליהם בהתאם למאפיינים האישיים, כפי שיועלו על ידי המשתמש באתר.

 1. שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

 1. אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

 1. פרסומת של צדדים שלישיים

הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 1. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

ב. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

ג. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

 1. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

א. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות עליו.

ב. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר.

ג.  בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור המנוי.

 1. שיפוי

א. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

ב. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות הסכם זה ו/או הפרה הוראות דין כלשהן.

ג.  המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

ד. הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמשים אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

ה. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביו.

ו. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

 1. אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

 1. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.